J.C.J . COMPANY LIMITED

 1. Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1420ml JCJ 8104
  Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1420ml JCJ 8104

  0 đ
 2. Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1270ml JCJ 8103
  Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1270ml JCJ 8103

  0 đ
 3. Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 920ml JCJ 8102
  Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 920ml JCJ 8102

  0 đ
 4. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 600ml + 1050ml JCJ 31329
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 600ml + 1050ml JCJ 31329

  0 đ
 5. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 650ml + 1100ml JCJ 31328
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 650ml + 1100ml JCJ 31328

  0 đ
 6. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 720ml JCJ 31327
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 720ml JCJ 31327

  0 đ
 7. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 1050ml JCJ JCJ - 31326
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 1050ml JCJ JCJ - 31326

  0 đ
 8. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 600ml JCJ 31325
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 600ml JCJ 31325

  0 đ
 9. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml JCJ-31324
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml JCJ-31324

  0 đ
 10. Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 1100ml JCJ-31323
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 1100ml JCJ-31323

  0 đ
 11. Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 650ml JCJ-31322
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 650ml JCJ-31322

  0 đ
 12. Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 300ml JCJ-31321
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 300ml JCJ-31321

  0 đ
 13. Thùng rác 2 lớp lớn 10L (26.7x31.5x35.5cm) Mã số: JCJ - 2143
  Thùng rác 2 lớp lớn 10L (26.7x31.5x35.5cm) Mã số: JCJ - 2143

  0 đ
 14. Thùng rác 2 lớp nhỏ 5L (23x27.5x29cm) Mã số: JCJ - 2142
  Thùng rác 2 lớp nhỏ 5L (23x27.5x29cm) Mã số: JCJ - 2142

  0 đ
 15. Sọt vuông cao có quai xách (34x46x37cm) Mã số: JCJ-4211
  Sọt vuông cao có quai xách (34x46x37cm) Mã số: JCJ-4211

  0 đ
 16. Rá nhựa tròn (29.2x10.5cm) Mã số: JCJ-2214
  Rá nhựa tròn (29.2x10.5cm) Mã số: JCJ-2214

  0 đ

/

SẢN PHẨM NỔI BẬT