JCP PLASTIC LTD.,PART

 1. Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL
  Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL

  0 đ
 2. Xô đựng nước không nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: 3.5GL
  Xô đựng nước không nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: 3.5GL

  0 đ
 3. Xô có nắp 25 lít (34x32 cm), mã số: DW6.5GL
  Xô có nắp 25 lít (34x32 cm), mã số: DW6.5GL

  0 đ
 4. Xô có nắp 17 lít (30x28 cm), mã số: DW4.5GL
  Xô có nắp 17 lít (30x28 cm), mã số: DW4.5GL

  0 đ
 5. Xô có nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: DW3.5GL
  Xô có nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: DW3.5GL

  0 đ
 6. Tô nhựa tròn lớn (25x12.5cm), mã số: FLB-10
  Tô nhựa tròn lớn (25x12.5cm), mã số: FLB-10

  0 đ
 7. Tô nhựa có tay cầm (26x28x12cm), mã số: B-26
  Tô nhựa có tay cầm (26x28x12cm), mã số: B-26

  0 đ
 8. Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size S), mã số: 5165
  Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size S), mã số: 5165

  0 đ
 9. Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166
  Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

  0 đ
 10. Sọt rác nhựa tròn (24.5x30 cm), mã số: 5642
  Sọt rác nhựa tròn (24.5x30 cm), mã số: 5642

  0 đ
 11. Sọt rác có quai xách (41 x 36.5cm), mã số: 5918
  Sọt rác có quai xách (41 x 36.5cm), mã số: 5918

  0 đ
 12. Sọt nhựa có quai xách (31x41x38cm), mã số: 5845
  Sọt nhựa có quai xách (31x41x38cm), mã số: 5845

  0 đ
 13. Sọt đựng đồ hình chữ nhật (40x57x20cm), mã số: 5926
  Sọt đựng đồ hình chữ nhật (40x57x20cm), mã số: 5926

  0 đ
 14. Sọt đựng đồ đa năng (40x26x40cm), mã số: 5916
  Sọt đựng đồ đa năng (40x26x40cm), mã số: 5916

  0 đ
 15. Sọt đựng đồ đa năng, mã số: 5936
  Sọt đựng đồ đa năng, mã số: 5936

  0 đ
 16. Rổ quay rửa rau, mã số: 5365
  Rổ quay rửa rau, mã số: 5365

  0 đ

/