JCP PLASTIC LTD.,PART

 1. Tên hàng:Phích đá 2lit - 1000
  Tên hàng:Phích đá 2lit - 1000

  0 đ
 2. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1520ml - hcn mã số 6390
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1520ml - hcn mã số 6390

  0 đ
 3. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1050ml - hcn mã số 6389
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1050ml - hcn mã số 6389

  0 đ
 4. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 640ml - hcn mã số 6388
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 640ml - hcn mã số 6388

  0 đ
 5. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml - hcn mã số 6387
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml - hcn mã số 6387

  0 đ
 6. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 800ml - vuông mã số 6386
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 800ml - vuông mã số 6386

  0 đ
 7. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml mã số 6385
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml mã số 6385

  0 đ
 8. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 950ml - tròn mã số 6382
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 950ml - tròn mã số 6382

  0 đ
 9. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 400ml -tròn mã số 6381
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 400ml -tròn mã số 6381

  0 đ
 10. Bình pha trà bằng thủy tinh 700ml mã số 5266
  Bình pha trà bằng thủy tinh 700ml mã số 5266

  0 đ
 11. Chai đựng nước bằng inox 340ml mã số 5273
  Chai đựng nước bằng inox 340ml mã số 5273

  0 đ
 12. Giá đựng chén dĩa có nắp đậy mã số 5588
  Giá đựng chén dĩa có nắp đậy mã số 5588

  0 đ
 13. Giá đựng chén dĩa có nắp đậy mã số 5577
  Giá đựng chén dĩa có nắp đậy mã số 5577

  0 đ
 14. Hộp đựng cơm văn phòng 1050ml Mã số 9188
  Hộp đựng cơm văn phòng 1050ml Mã số 9188

  0 đ
 15. Sọt nhựa có tay cầm mã số 5914/1
  Sọt nhựa có tay cầm mã số 5914/1

  0 đ
 16. Sọt nhựa có tay cầm mã số 5914
  Sọt nhựa có tay cầm mã số 5914

  0 đ

/