JCP PLASTIC LTD.,PART

 1. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 650ml (11x14x8cm), Mã số: TT-6124
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 650ml (11x14x8cm), Mã số: TT-6124

  0 đ
 2. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 1600ml (14x19x9.5cm), mã số: TT-6125
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 1600ml (14x19x9.5cm), mã số: TT-6125

  0 đ
 3. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml (19x26x9cm), mã số: TT-6116
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml (19x26x9cm), mã số: TT-6116

  0 đ
 4. Ca múc nước có cán - hello kitty (18x9cm), mã số: TT-5701
  Ca múc nước có cán - hello kitty (18x9cm), mã số: TT-5701

  0 đ
 5. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml -19x26x9cm, mã số: MM-6116
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml -19x26x9cm, mã số: MM-6116

  0 đ
 6. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 890ml - 14x20x6cm, mã số: MM-6115
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 890ml - 14x20x6cm, mã số: MM-6115

  0 đ
 7. Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL
  Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL

  0 đ
 8. Xô đựng nước không nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: 3.5GL
  Xô đựng nước không nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: 3.5GL

  0 đ
 9. Xô có nắp 25 lít (34x32 cm), mã số: DW6.5GL
  Xô có nắp 25 lít (34x32 cm), mã số: DW6.5GL

  0 đ
 10. Xô có nắp 17 lít (30x28 cm), mã số: DW4.5GL
  Xô có nắp 17 lít (30x28 cm), mã số: DW4.5GL

  0 đ
 11. Xô có nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: DW3.5GL
  Xô có nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: DW3.5GL

  0 đ
 12. Tô nhựa tròn lớn (25x12.5cm), mã số: FLB-10
  Tô nhựa tròn lớn (25x12.5cm), mã số: FLB-10

  0 đ
 13. Tô nhựa có tay cầm (26x28x12cm), mã số: B-26
  Tô nhựa có tay cầm (26x28x12cm), mã số: B-26

  0 đ
 14. Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size S), mã số: 5165
  Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size S), mã số: 5165

  0 đ
 15. Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166
  Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

  0 đ
 16. Sọt rác nhựa tròn (24.5x30 cm), mã số: 5642
  Sọt rác nhựa tròn (24.5x30 cm), mã số: 5642

  0 đ

/