Giá đựng chén dĩa có nắp đậy mã số 5577

Giá đựng chén dĩa có nắp đậy mã số 5577

Giá đựng chén dĩa có nắp đậy mã số 5577

0 đ
04/24/2019

 1. Tên hàng:Phích đá 2lit - 1000
  Tên hàng:Phích đá 2lit - 1000

  0 đ
 2. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1520ml - hcn mã số 6390
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1520ml - hcn mã số 6390

  0 đ
 3. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1050ml - hcn mã số 6389
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1050ml - hcn mã số 6389

  0 đ
 4. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 640ml - hcn mã số 6388
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 640ml - hcn mã số 6388

  0 đ
 5. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml - hcn mã số 6387
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml - hcn mã số 6387

  0 đ
 6. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 800ml - vuông mã số 6386
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 800ml - vuông mã số 6386

  0 đ
 7. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml mã số 6385
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml mã số 6385

  0 đ
 8. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 950ml - tròn mã số 6382
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 950ml - tròn mã số 6382

  0 đ

/