Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

0 đ
10/12/2019
Tên hàng: Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166 Quy cách: 15 cái/thùng

 1. Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL
  Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL

  0 đ
 2. Xô đựng nước không nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: 3.5GL
  Xô đựng nước không nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: 3.5GL

  0 đ
 3. Xô có nắp 25 lít (34x32 cm), mã số: DW6.5GL
  Xô có nắp 25 lít (34x32 cm), mã số: DW6.5GL

  0 đ
 4. Xô có nắp 17 lít (30x28 cm), mã số: DW4.5GL
  Xô có nắp 17 lít (30x28 cm), mã số: DW4.5GL

  0 đ
 5. Xô có nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: DW3.5GL
  Xô có nắp 13,5 lít (28x25.5 cm), mã số: DW3.5GL

  0 đ
 6. Tô nhựa tròn lớn (25x12.5cm), mã số: FLB-10
  Tô nhựa tròn lớn (25x12.5cm), mã số: FLB-10

  0 đ
 7. Tô nhựa có tay cầm (26x28x12cm), mã số: B-26
  Tô nhựa có tay cầm (26x28x12cm), mã số: B-26

  0 đ
 8. Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size S), mã số: 5165
  Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size S), mã số: 5165

  0 đ

/