Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166

0 đ
10/12/2019
Tên hàng: Thớt chặt kháng khuẩn, chống trượt (size L), mã số: 5166 Quy cách: 15 cái/thùng

 1. Rá nhựa cỡ nhỏ, Mã số: 5120
  Rá nhựa cỡ nhỏ, Mã số: 5120

  0 đ
 2. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 650ml (11x14x8cm), Mã số: TT-6124
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 650ml (11x14x8cm), Mã số: TT-6124

  0 đ
 3. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 1600ml (14x19x9.5cm), mã số: TT-6125
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 1600ml (14x19x9.5cm), mã số: TT-6125

  0 đ
 4. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml (19x26x9cm), mã số: TT-6116
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml (19x26x9cm), mã số: TT-6116

  0 đ
 5. Ca múc nước có cán - hello kitty (18x9cm), mã số: TT-5701
  Ca múc nước có cán - hello kitty (18x9cm), mã số: TT-5701

  0 đ
 6. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml -19x26x9cm, mã số: MM-6116
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml -19x26x9cm, mã số: MM-6116

  0 đ
 7. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 890ml - 14x20x6cm, mã số: MM-6115
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 890ml - 14x20x6cm, mã số: MM-6115

  0 đ
 8. Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL
  Xô đựng nước không nắp 17L (30x28 cm), mã số: 4.5GL

  0 đ

/