Nhựa gia dụng Thái Lan (J.C.P, J.C.J, Pioneer)

 1. Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1420ml JCJ 8104
  Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1420ml JCJ 8104

  0 đ
 2. Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1270ml JCJ 8103
  Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 1270ml JCJ 8103

  0 đ
 3. Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 920ml JCJ 8102
  Hộp đựng thực phẩm hình tròn trụ 920ml JCJ 8102

  0 đ
 4. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 600ml + 1050ml JCJ 31329
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 600ml + 1050ml JCJ 31329

  0 đ
 5. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 650ml + 1100ml JCJ 31328
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml + 650ml + 1100ml JCJ 31328

  0 đ
 6. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 720ml JCJ 31327
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 720ml JCJ 31327

  0 đ
 7. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 1050ml JCJ JCJ - 31326
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 1050ml JCJ JCJ - 31326

  0 đ
 8. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 600ml JCJ 31325
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 600ml JCJ 31325

  0 đ
 9. Giá đựng chén dĩa max số PN2078/1
  Giá đựng chén dĩa max số PN2078/1

  0 đ
 10. Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) PN9922UTX3-P4
  Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) PN9922UTX3-P4

  0 đ
 11. Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml JCJ-31324
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật 300ml JCJ-31324

  0 đ
 12. Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 1100ml JCJ-31323
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 1100ml JCJ-31323

  0 đ
 13. Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 650ml JCJ-31322
  Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 650ml JCJ-31322

  0 đ
 14. Tên hàng:Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 300ml jcj-31321
  Tên hàng:Bộ hộp đựng thực phẩm hình vuông 300ml jcj-31321

  0 đ
 15. Tên hàng:Phích đá 2lit - 1000
  Tên hàng:Phích đá 2lit - 1000

  0 đ
 16. Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2
  Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2

  0 đ

/