Nhựa gia dụng Thái Lan (J.C.P, J.C.J, Pioneer)

 1. Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2
  Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2

  0 đ
 2. Tô nhựa có nắp đậy 4000ml mã số:PN2072-PP
  Tô nhựa có nắp đậy 4000ml mã số:PN2072-PP

  0 đ
 3. Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) mã số:PN9922UTX3-P4
  Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) mã số:PN9922UTX3-P4

  0 đ
 4. Ca uống nước nhựa trong 430ml (9x11.5cm) mã số:PN1046D-PS
  Ca uống nước nhựa trong 430ml (9x11.5cm) mã số:PN1046D-PS

  0 đ
 5. Xô đựng đá và làm lạnh rượu 2.4 lít (19x21.5cm) mã số :PN1046D-PS
  Xô đựng đá và làm lạnh rượu 2.4 lít (19x21.5cm) mã số :PN1046D-PS

  0 đ
 6. Khuôn làm kem (4 cái /bộ) (8.5x15.5x16cm)
  Khuôn làm kem (4 cái /bộ) (8.5x15.5x16cm)

  0 đ
 7. Phích đựng đá 9 lít (24x33cm) mã số :PN584UTF
  Phích đựng đá 9 lít (24x33cm) mã số :PN584UTF

  0 đ
 8. Phích đựng đá 5.5 lít (20.5x28cm) mã số:PN583UTF
  Phích đựng đá 5.5 lít (20.5x28cm) mã số:PN583UTF

  0 đ
 9. Bộ cối xay đá (20.5x20.5x25cm) mã số:PN/S700P
  Bộ cối xay đá (20.5x20.5x25cm) mã số:PN/S700P

  0 đ
 10. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1520ml - hcn mã số 6390
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1520ml - hcn mã số 6390

  0 đ
 11. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1050ml - hcn mã số 6389
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 1050ml - hcn mã số 6389

  0 đ
 12. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 640ml - hcn mã số 6388
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 640ml - hcn mã số 6388

  0 đ
 13. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml - hcn mã số 6387
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml - hcn mã số 6387

  0 đ
 14. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 800ml - vuông mã số 6386
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 800ml - vuông mã số 6386

  0 đ
 15. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml mã số 6385
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 370ml mã số 6385

  0 đ
 16. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 950ml - tròn mã số 6382
  Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 950ml - tròn mã số 6382

  0 đ

/

SẢN PHẨM MỚI