Tô nhựa có nắp đậy 4000ml mã số:PN2072-PP

Tô nhựa có nắp đậy 4000ml mã số:PN2072-PP

Tô nhựa có nắp đậy 4000ml mã số:PN2072-PP

0 đ
05/09/2018

 1. Giá đựng chén dĩa max số PN2078/1
  Giá đựng chén dĩa max số PN2078/1

  0 đ
 2. Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) PN9922UTX3-P4
  Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) PN9922UTX3-P4

  0 đ
 3. Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2
  Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2

  0 đ
 4. Ca uống nước nhựa trong 430ml (9x11.5cm) mã số:PN1046D-PS
  Ca uống nước nhựa trong 430ml (9x11.5cm) mã số:PN1046D-PS

  0 đ
 5. Xô đựng đá và làm lạnh rượu 2.4 lít (19x21.5cm) mã số :PN6057
  Xô đựng đá và làm lạnh rượu 2.4 lít (19x21.5cm) mã số :PN6057

  0 đ
 6. Khuôn làm kem (4 cái /bộ) (8.5x15.5x16cm)
  Khuôn làm kem (4 cái /bộ) (8.5x15.5x16cm)

  0 đ
 7. Phích đựng đá 9 lít (24x33cm) mã số :PN584UTF
  Phích đựng đá 9 lít (24x33cm) mã số :PN584UTF

  0 đ
 8. Phích đựng đá 5.5 lít (20.5x28cm) mã số:PN583UTF
  Phích đựng đá 5.5 lít (20.5x28cm) mã số:PN583UTF

  0 đ

/