Seagull Inox Thái Lan

 1. Vá Inox dùng để chiên xào mã số:154000708
  Vá Inox dùng để chiên xào mã số:154000708

  0 đ
 2. Chảo sâu Gladiator PRO dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356542
  Chảo sâu Gladiator PRO dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356542

  0 đ
 3. Chảo cạn Gladiator PRO dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356541
  Chảo cạn Gladiator PRO dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356541

  0 đ
 4. Chảo Gladiator PRO dùng để chiên xào 24cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356540
  Chảo Gladiator PRO dùng để chiên xào 24cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356540

  0 đ
 5. Chảo sâu Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356556
  Chảo sâu Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356556

  0 đ
 6. Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356555
  Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356555

  0 đ
 7. Chảo Gladiator 4DX dùng để chiên xào 26cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356554
  Chảo Gladiator 4DX dùng để chiên xào 26cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356554

  0 đ
 8. Chảo Gladiator 4DX dùng để chiên xào 24cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356553
  Chảo Gladiator 4DX dùng để chiên xào 24cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:100356553

  0 đ
 9. Chảo sâu Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) mã số:100356551
  Chảo sâu Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) mã số:100356551

  0 đ
 10. Chảo sâu Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) mã số:100356550
  Chảo sâu Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) mã số:100356550

  0 đ
 11. Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) mã số:100356549
  Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 28cm (chống dính) mã số:100356549

  0 đ
 12. Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 26cm (chống dính) mã số:100356548
  Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 26cm (chống dính) mã số:100356548

  0 đ
 13. Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 24cm (chống dính) mã số: 100356547
  Chảo cạn Gladiator 4DX dùng để chiên xào 24cm (chống dính) mã số: 100356547

  0 đ
 14. Chảo Gladiator 4DX dùng để nướng 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:150000682
  Chảo Gladiator 4DX dùng để nướng 28cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ mã số:150000682

  0 đ
 15. Nồi seagull có nắp trong (1 ngăn) Mã số: 100342926
  Nồi seagull có nắp trong (1 ngăn) Mã số: 100342926

  0 đ
 16. Tên hàng: Nồi nấu có tay cầm có nắp Rocket - dùng được cho bếp từ Mã số: 100270218
  Tên hàng: Nồi nấu có tay cầm có nắp Rocket - dùng được cho bếp từ Mã số: 100270218

  0 đ

/

SẢN PHẨM MỚI